Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

20 lat tradycji i doświadczenia w kształceniu

Doświadczenie, renoma i tradycja!

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, uruchamia seminarium, które przekształci w studia doktoranckie na kierunkach zarządzanie, informatyka i filologia angielska, prowadzi także studia podyplomowe oraz MBA. Studia te mogą dotyczyć również pozostałych oferowanych kierunków. Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na 22 kierunkach w 18 ośrodkach w kraju i za granicą.

Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz praktyki studenckie, realizowane przez Studenckie Biuro Karier. Atutem Uczelni jest również ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a także wyjechać na studia lub praktyki za granicą.

Dzięki aktywnemu przystosowaniu do potrzeb rynku pracy oraz najwyższej jakości kształcenia Społeczna Akademia Nauk zdobyła szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Lider Polskiego Biznesu Business Center Club, Ambasador Polskiej Gospodarki, Uczelnia Liderów oraz zajęła czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!